حٍَرٍَوٍفّ وٍأرٍقآمَ مزٍخَرٍفٌه

21 مايو 2011
2,005
11
38
يمين بلله سعودي
#1
0̨̉1̨̉2̨̉3̨̉4̨̉5̨̉6̨̉7̨̉8̨̉9̨̉1̨̉0̨̉


̨0˜1˜2˜3˜4˜5˜6˜7˜8˜9˜1˜0˜0̏ˎ1̏ˎ2̏ˎ3̏ˎ4̏ˎ5̏ˎ6̏ˎ7̏ˎ8̏ˎ9̏ˎ1̏ˎ0̏ˎ0;̶1;̶2;̶3;̶4;̶5;̶6;̶7;̶8;̶9;̶1;̶0;̶


̶0͡1̣͡2͡3̣͡4͡5̣͡6͡7̣͡8͡9̣͡1͡0̣͡


̣0̸1̸2̸3̸4̸5̸6̸7̸8̸1̸0̸


̸0̳̌1̳̌2̳̌3̳̌4̳̌̌̌5̳̌6̳̌7̳̌8̳̌9̳̌1̳̌0̳̌┃[ ۉﻗ͠ٺ ڕاﺣ͠ﮧ̉˛]┃
┃[ زﻋ͠ﻟاﻧ̉ﮧ̉˛
]┃
┃[ ﺑ̉اﻟﺟ͠اﻣ̉ﻋ͠ﮧ̉˛]┃
​‏​‏​‏​‏​
┃[ ﻣ̉ﭠﻧ̉ﮔده˛</3 ]┃
┃[ ﻣ̉ﻋ͠ﻟق ˛ ]┃`̨
┃[ ﭠﻋ͠ﺑ̉اﻥ̉˛ :& ]┃
┃[ ﻣ̉ﺷ͠غۆل˛*...* ]┃
┃[ ﻣ̉ﺷ͠غۆﻟﮧ̉˛*...* ]┃
┃[ ﺑ̉اﻟدۆام˛ ]┃
┃[ ﻣ̉ہڕﮬ̯ق˛ ]┃
┃[ ﻣ̉ہڕﮬ̯ﻗ͠ﮧ̉˛ ]┃
┃[ ﻣﺳﺂء آﻟﺧﺧﻳﮧڕ ]┃ ..
┃[ ﻳ̉ا ہڕب˛O
]┃
┃[ ﺑ̉ہڕب˛ ]┃
┃[ ﺻ̶͠ﺑ̉ﭑﺡ͠ ٱلَِۆہَڕُڋ  ]┃
┃[ ﺑ̉اﻟﮕﻟﻳ̉ﮧ̉˛ ]┃
┃[ ﻋ͠ﻧ̉ﮃيے ﺿ͠ﻳ̉ۆف˛~o) ]┃
┃[ ﺑ̉ﻋ͠ﻳ̉د ﻋ͠ﻥ̴‏ اﻟﺟ͠ۆال˛ ]┃
┃[ ﻧ̉اﻳ̉م˛  ]┃
┃[ أﺳ̭͠ۆق˛ ]┃
┃[ ﻧ̉اﻳ̉ﻣﮧ̉ ˛  ]┃
┃[ ﻣ̉ﺑ̉ﺳ͠ۆطﮧ̉˛:$ ]┃
┃[ ﻧ̉ﻋ͠ﺳ̶̉اﻧ̉ﮧ̉˛]┃
┃[ أدﻣ̉ﻧ̉ﭠگ˛ ]┃
┃[ ч̮συ ɑ̃яǝ м̈ч̮ O² ]┃
┃[ Ćɑ̃ƒƒǝ τı̃м̈ǝ ~o) ]┃
┃[ ƌŏи͠τ Ƨ̷υ̵̵νǝ " ]┃
┃[ Ʀǝιɑ̃x "̮ ]┃
┃[ и͠σ̃τ ƕƏяǝ "]┃
┃[ σ̃O̲Ƨ̷ƕ Ƨ̷ιΡ ]┃
┃[ ϐċ τɪ̇м͠ǝ  ]┃
┃[ ϐσ̃яɪ̇и͠G̃ ]┃
┃[ ϐвм͠ σ̃ƒƒ ]┃
┃[ ɪ̇и͠ ċƕɑ̃яG̃ǝя  ]┃
┃[ ‎​&Agrave;ναïlɑЬĺǝ ]┃ 
┃[ ιвɐн :$ ]┃
┃[ Ƨ̷ɪ̇ċк̛͠ (n):& ]┃
┃[ τν τɪ̇м͠ǝ  ]┃
┃[ ɪ ιōνǝ µ  ]┃
┃[ 9ƌɑ̃3‏​ ]┃
┃[ ‎​ωɑ̃9ιƕ м͠3ǝ  ]┃
┃[ ƌǝιƏτǝ τɪ̇м͠ǝ  ]┃
┃[ вɑ̃ƌ м͠σ̃O̲ƌ (n) ]┃


Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế
Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở
Ỡ ỡ Ợ ợ Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ
ଁ ଂ ଃ ଅ ଆ ଇ ଈ ଉ ଊ ଋ ଌ ଏ ଐ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ
ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଯ ର ଲ ଳ ଶ ଷ ସ ହ ଼ ଽ ା ି
ୀ ୁ ୂ ୃ େ ୈ ୋ ୌ ୍ ୖ ୗ ଡ଼ ଢ଼ ୟ
ୠ ୡ ୦ ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୰
ஂ ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ க ங ச ஜ ஞ ட
ண த ந ன ப ம ய ர ற ல ள ழ வ ஷ ஸ ஹ ா ி
ீ ு ூ ெ ே ை ொ ோ ௌ ் ௗ۝۝ ||[عَِ]||[ ۝۝
௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲
° , § ™
) • « || ¤
( ® » ¨ ô
£ ¾ ¼ © ¶
¤ £ § ₪ א
ש Д Ψ Ω Θ
œ &eth; א ע ם
ש ת ק ץ פ
װ פ ۝ ◊ ●

Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
ƒ
Ơ ơ Ư ư
Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝

΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ
Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
Ґ ґ
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
ր ց ւ փ ք օ ֆ և ։ ֊
ְ ֱ ֲ ֳ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹ ֺ ֻ ּ ֽ ־ ֿ
׀ ׁ ׂ ׃ א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת װ ױ ײ ׳ ״
ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ
ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً ٌ ٍ َ ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ
ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ
ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ
ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ۔ ە ۖ ۗ ۘ ۙ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟
۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ
܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍ ܎ ܏ ܐ ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨܟ ܩ ܪ ܫ ܬ ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ
݀ ݁ ݂ ݃ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ
ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ ަ ާ ި ީ ު ޫ ެ ޭ ޮ ޯ ް ޱ ޲ ޳ ޴ ޵ ޶ ޷ ޸ ޹ ޺ ޻ ޼ ޽ ޾ ޿
ँ ं ः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट
ठ ड ढ ण त थ द ध न ऩ प फ ब भ म य र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ऺ ऻ ़ ऽ ा ि
ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॊ ो ौ ् ॐ ॑ ॒ ॓ ॔ ॕ ॖ ॗ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़
ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ॰
ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট
ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ় ঽ া ি
ী ু ূ ৃ ৄ ে ৈ ো ৌ ্ ৗ ড় ঢ় য়
ৠ ৡ ৢ ৣ ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৰ ৱ ৲ ৳ ৴ ৵ ৶ ৷ ৸ ৹ ৺
ਂ ਅ ਆ ਇ ਈ ਉ ਊ ਏ ਐ ਓ ਔ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ
ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਨ ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ ਲ ਲ਼ ਵ ਸ਼ ਸ ਹ ਼ ਾ ਿ
ੀ ੁ ੂ ੇ ੈ ੋ ੌ ੍ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ੜ ਫ਼
੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੰ ੱ ੲ ੳ ੴ
ઁ ં ઃ અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ
ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽ ા િ
ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ ૐ
ૠ ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
ஂ ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ க ங ச ஜ ஞ ட
ண த ந ன ப ம ய ர ற ல ள ழ வ ஷ ஸ ஹ ா ி
ீ ு ூ ெ ே ை ொ ோ ௌ ் ௗ
௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲
ఀ ఁ ం ః ఄ అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ఌ ఍ ఎ ఏ ఐ ఑ ఒ ఓ ఔ క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ ఞ ట
ఠ డ ఢ ణ త థ ద ధ న ఩ ప ఫ బ భ మ య ర ఱ ల ళ ఴ వ శ ష స హ ఺ ఻ ఼ ఽ ా ి
ీ ు ూ ృ ౄ ౅ ె ే ై ౉ ొ ో ౌ ్ ౕ ౖ
ౠ ౡ ౢ ౣ ౤ ౥ ౦ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯
ಂ ಃ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ
ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಱ ಲ ಳ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಾ ಿ
ೀ ು ೂ ೃ ೄ ೆ ೇ ೈ ೊ ೋ ೌ ್ ೕ ೖ ೞ
ೠ ೡ ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯
ഀ ഁ ം ഃ ഄ അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ ഌ ഍ എ ഏ ഐ ഑ ഒ ഓ ഔ ക ഖ ഗ ഘ ങ ച ഛ ജ ഝ ഞ ട
฀ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ
ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ฯ ะ ั า ำ ิ ี ึ ื ุ ู ฺ ฿
เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛
ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ
რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჻
Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ
Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế
Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở
Ỡ ỡ Ợ ợ Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ
​ ‌ ‍ ‎ ‏ – — ― ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „
† ‡ • … 
 ‪ ‫ ‬ * * ‰ ′ ″ ‹ › ‼ ‾

₣ ₤ ₧ ₩ ₪ ₫ €
℅ ℓ №
™ Ω ℮
⅛ ⅜ ⅝ ⅞
∂ ∆ ∏ ∑ − ∕ ∙ √ ∞ ∫

≠ ≤ ≥
◊ ●
         

fi fl ﬓ ﬔ ﬕ ﬖ ﬗ יִ ﬞ ײַ
ﬠ שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ אּ בּ גּ דּ הּ וּ זּ טּ יּ ךּ כּ לּ מּ
נּ סּ ﭂ ףּ פּ ﭅ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﯼ ﯽ
ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ
ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ ﺿ
ﻀ ﻁ ﻅ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ
ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼ
₪₪₪ↂↁↀ↺⇊∫∬∭∮∯∰∲∱∳۝۞۩₡₡₡₡
ܔ€�ᅰ₩ᄈᄒᆴミンミשׁ﨡﨨힠힝ƢƣƩʄʃʝʤʧΞѮѺ۝۞۩ઊੴઔઓઑૠଇଈଜଛଘଃૌો ૉૈેૐஇ ஆஅஃୌୋୈେୃୂୁృౄ్ൠ༈༆༕༓༃༶ტჱᄊֻ
$-/[]{}¢£¤¥©§®¶¾½¼»&ordm;ɮʆʇʈʘʗʖʕʔʓʒʑʨʧʦʥʤʠʚˠΔΘΞΦΧΨΩβζϐ ϑϒϕϖϚ ϜϞϠϢϣЖФПдгфѬѫѪѩѨѧѦѣѤѲѱѰѯѮѳѺѻ҂ҖҗҨҩӂӁӨӪՕՔًٌٍَُِّ ْ۞۝ۖ ۣۗۘۙۚۛۜۢआउईऊऋऌऍऎएऐऑऒओऔकखगघङचछजझञटठडढणतथदनऩफबभ मरऱलळ ऴवशषह़ािीूुृॅॆेैॉोॊौ्ॐ॒॑॓॔क़ख़ग़ज़ड़ढ़फ़य़ॠॡॢॣ०१२३४५६ ७८९ঁং ঃআঅআইঈউঊঋঌএঐওঔকখগছঝটডণথদনপফভমীিা়হশরযৗ৲ড়ঢ়য়ৠৡৢ ০১২৩৪ ৫৬৭৮৯ৰৱਔਓਐਏਊਉਈਇਆਅਂ৺৹৸৷৶৵৴৳৲ਕਖਗਘਙਚਜਝਟਠਡ ਢਤਦਧਨੇੁੀਿਾ਼ਹਲ਼ਲਰਯਬਪੈੋੌ੍ਖ਼ਜ਼ੰઔઓઑઐએઋઊઉઈઇઆઅઃંઁੴੳੲੱક ખગઘઙચ છજઝઞટણપફબભમયરલળશવષસહ઼ઽાિીુૂૃૄૅેૈૉોૌ્ૐૠ૦૧૨૩૭ଗଖ ଦଟଜମଲ ହତୃୈୡୟஅ୨୩୫୬୭୯ஞஜசஙகஔஓஒஐஏஎஊஉஈஇஆஅஃஂ୰டணதநனபமயரறலள ழவஷஸஹ ிாீுூெேைோௌ்ௗ௧௨௩௪௫௬௭௮௯௰௱௲ఁంఃఅఆఇఈఉఊఋఌఎఏఐఒఓఔకపనధ థతఢడఠ టఞఝజచఙఘగఖఫబమమయరఱలళవశషసహాిీుూృెౄేైొోౌ్ౕౖౠౡ౦౧౨౩ ౪౫౭౬౮ ಂ౯ಃಅಆಈಊಌಋಉಌಎಏಐಒಓಔಕಖಗಘಙಚಛಜಝಞಟಠಡಢಣತಥದಧನಪಫೄೃೂುೀಿ ಹಸಷಶವ ಳಲಱರರಯಮಭಬೆೇೈೊೋೌ್ೕೖೞೠೡ೦೧೨೩೪೫೬೭೮೯ംഃഅആഇഈഉഊഋഌഎഏഐഒ ഓഔകഖജ ഛഝഞടഠഡഢണതഥദധനപൃൂുീിാഹസഷശവഴളലറരമബെേൈൊോൌ്ൗൡ൦൧൨൩ ൪൫൬൭൮ ൯ดณณฒฑฐฏฎญญซชฉจงฆฅคฃขกใไๅๆ๕๖๗๘๙๚๛ກຂງຊຍຕທບ໑໓໕໗ ໙ༀ༁༂༄ ༅༆༇༈༉༊༞༟༠༡༮༼༽༻༺༸ႴႶႸႺႿჀჄბტლოზვედგღშწჭჱ∭≪≫≩⊝⊗⊕⊖ ⊙⊚⊛⊜⊝ ⊞⊡①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌ ⓍⓎⓏⓣⓢ ⓡⓠⓟⓞⓝⓜⓛⓚⓙⓘⓗⓖⓔⓕⓓⓒⓑⓐⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪░▒圞圝圜圛圚圙團圗圖圕圔圓圑圑圐圏圎圍 圌國囖○​
------------------------​
 
21 مايو 2011
2,005
11
38
يمين بلله سعودي
#2
رد: حٍَرٍَوٍفّ وٍأرٍقآمَ مزٍخَرٍفٌه

ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ
ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً ٌ ٍ َ ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ
ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ
ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ
ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ۔ ە
ﭐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﯼ ﯽ
ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ
ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ ﺿ
ﻀ ﻁ ﻅ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ
ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼ

( A )
& Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ά α λ Ά а 8 ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ â

( B )
Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь

( C )
¢ © Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς ζ С с ๔ ๕ € ç

( D )
Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫

( E )
Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě € ě Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ Ё Є З е з э ё є ع غ 4 Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ &è é ê

( F )
₣ Ḟ ḟ ƒ

( G )
Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ

( H )
Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ

( I )
Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị

( J )
Ĵ ĵ Ј ј

( K )
Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ

( L )
£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ ๘ ๔ ๕

( M )
M ₥ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м

( N )
Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и й п א

( O )
Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ ф θ o O σ ό ס ם ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ


( P )
P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק

( R )
Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ

( S )
§ Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S

( T )
Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ

( U )
ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ

( V )
ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט 7 √


( W )
Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ ₩

( X )
χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж

( Y )
¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ

( Z )
Ź ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž​
------------------------

k̲̲̐̐̐͠x̲̲̐̐͠s̲̲̐̐̐͠c̲̐͠e̲̲̐̐͠u̲̲̐̐̐͠η̐͠o̲̲̐̐̐͠м̽͠ z̲̲̐̐̐͠Ϟ̲̲̐̐͠к̲̲̐̐̐͠α̲̲̐̐͠я̽͠в̽͠τ̽͠
​ά̲̣̣̣̥ɑ̣̣̝̇̇Ώ̶̲̣̣̥Ω̴̩̩̩̥Ω̶̣̣̥̇̊ƌ̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥α̇ ̇̇ɑ̤̥̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊@̤̥̣̈̊̇ɑ̣̣̝̇̇ǎ̜̣̍ / B̲̣̣̣̥в̍̍̍̍̊β̣̣̥&szlig;̍̍̊ / м̽͠7̲̲̐̐͠м̽͠α̲̲̐̐͠м̽͠
ρ̲̣̣̥ρ̥̥ρ̩̩̩̩̥ / Q̥̥ / я̲̣̥я̲̣̣̥я̣̣̥я̥я̩̥̊ / Ƨ̲̣̣̥Ş̲̣̥Ƨ̲̣̥S̤̥̈̊ƨ̣̣̣̇̇̇̇Ƨ̷̜̩̌̋ / τ̲̣̣̥†̥†̥̥τ̣̣̥τ̩̩̥ / υ̲̣̥μ̥ / ω̍̍̍̊ / x̲̣̣̣̥ / γ̲̣̣̥&yuml;̲̣̣̣̥γ̥ / Z̲̣̣̣̥z̲̣̥
ε̲̣̣̣̥ǝ̩̥ǝ̥̥ǝ̩̩̩̥є̲̣̥є̲̣̣̣̥ǝ̍̍̍̍̊ / F̲̣̣̥ / Ǧ̩̥G̲̣̣̣̥ / н̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥н̣̣̣̝̇̇̇ / ɪ̣̝̇ι̥ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣̥ / к̲̣̣̥к̣̣̥κ̣̝̇ / ł̩̥ / м̤̣̲̣̥̈̇ṁ̭̥̈̅̄м̣̣̥̇̊м̲̣̣̥М̣̣̥̇̊M̲̣̣̣̥м̣̣̣̥ /
N̤̥̈̊и̣̣̣̥п̥̥и̣̣̣̣̥п̥̥̲̣̥п̥̥̲̣̣̣̥и̲̮̣̥̅̊п̲̣̣̥ / o̲̣O̲̣̣̥ό̲̣̣̣̥&oslash;̲̣̣̥Ợ̥ợ̣̣̝̇̇̇ợ̣̣̇̇̇ọ̥ / ρ̲̣̣̥
Ƨ̲̣̣̥Ş̲̣̥Ƨ̲̣̥S̤̥̈̊ƨ̣̣̣̇̇̇̇Ƨ̷̜̩̌̋ υ̲̣̥μ̥ ρ̲̣̣̥ρ̥̥ρ̩̩̩̩̥ ε̲̣̣̣̥ǝ̩̥ǝ̥̥ǝ̩̩̩̥є̲̣̥є̲̣̣̣̥ǝ̍̍̍̍̊ ά̲̣̣̣̥ɑ̣̣̝̇̇Ώ̶̲̣̣̥Ω̴̩̩̩̥Ω̶̣̣̥̇̊ƌ̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥α̇̇ ̇ɑ̤̥̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊@̤̥̣̈̊̇ɑ̣̣̝̇̇ǎ̜̣̍ o̲̣̥O̲̣̣̥ό̲̣̣̣̥&oslash;̲̣̣̥Ợ̥ợ̣̣̝̇̇̇ợ̣̣̇̇̇ọ ̥
н̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥н̣̣̣̝̇̇̇ γ̲̣̣̥&yuml;̲̣̣̣̥γ̥ B̲̣̣̣̥в̍̍̍̍̊β̣̣̥&szlig;̍̍̊ м̤̣̲̣̥̈̇ṁ̭̥̈̅̄м̣̣̥̇̊м̲̣̣̥М̣̣̥̇̊M̲̣̣̣̥м̣̣̣̥ τ̲̣̣̥†̥†̥̥τ̣̣̥τ̩̩̥ к̲̣̣̥к̣̣̥κ̣̝̇ N̤̥̈̊и̣̣̣̥п̥̥и̣̣̣̣̥п̥̥̲̣̥п̥̥̲̣̣̣̥и̲̮̣̥̅̊п̲̣̣̥ Z̲̣̣̣̥z̲̣̥ Ǧ̩̥G̲̣̣̣̥ ɪ̣̝̇ι̥ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣̥
я̲̣̥я̲̣̣̥я̣̣̥я̥я̩̥̊ F̲̣̣̥ x̲̣̣̣̥ Q̥̥ ω̍̍̍̊ Ǧ̩̥ 9̍̍̍̍̊ 3̍̍̍̊ ł̩̥ Ʒ̥͠α в ¢ ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z
&Aacute; &szlig; Č Ď Ĕ Ŧ Ğ Ĥ Ĩ Ĵ Ķ Ĺ M Ń Ő P Q Ŕ Ś Ť &Uacute; V Ŵ Ж Ŷ Ź
ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ א ץ z
&auml; b ċ d ë f ġ h ï j k l m n &ouml; p q r s t ü v w x &yuml; ż
&aacute; b ć d é f g h &iacute; j k l m ń ő p q ŕ ś t &uacute; v w x &yacute; ź
Λ B ᄃ D Σ F G Ή I J K ᄂ M П Ө P Q Я Ƨ Ƭ Ц V Щ X Y Z